Tack för din ansökan om bidrag ur
Stiftelsen Sannes Minne

Bidragen betalas ut en gång per år, i början på december.
Blir Du inte beviljad ett bidrag återkommer Stiftelsen med ett brev till Dig.