Välkommen till Stiftelsen
Sannes Minne

Stiftelsen Sannes Minne vill ge äldre kvinnor med låg inkomst, boende i Uddevalla, en årlig penninggåva för lite guldkant i vardagen. 
Ansökan om bidrag för år 2023 from maj i år.