Johan Newton Sanne
1836-1919 

Johan Newton Sanne föddes i Uddevalla den 14 januari 1836 och avled 1919 den 2 februari, 83 år gammal.J. N. Sanne var starkt engagerad i lokal- och rikspolitik, sjöfart, skeppsbyggnad, järnvägar, industrier, banker, egendomar och stadsfastigheter. Han var en givmild person och donerade under sin levnad betydande belopp till välgörande ändamål. Ur Bohuslänningen 15 jan. 1916: "Grosshandlare J. N. Sanne donerade på sin 80-årsdag 14 januari: 20 000 kr till skollofskolonierna, 15 000 kr till tuberkulosens bekämpande och 15 000 kr till ett gravkapell i Uddevalla, Mikaelskapellet"
J.N. Sanne tal av Torgny Bogärde.pdf

Barnen till Johan Newton Sanne

 J. N. Sanne var gift två gånger och hade två barnkullar. Hans första äktenskap var med Ida Zetterberg, född 1840 från Uddevalla, dotter till postmästaren i staden. Ida dog redan i 37 års ålder efter att ha fött fem barn. Hans andra äktenskap var med Cecilia Ljunggren, född 1854, dotter till kontraktsprosten i Uddevalla församling. Cecilia blev mor till sex barn. Efter J. N. Sannes död 1919 bildade hans änka Cecilia och barn en stiftelse för att hedra makens och faderns minne, "Stiftelsen Sannes Minne" 

Övre raden från vänster: Gunnar, Dagmar, Herman, Gunhild, Wendela, Sven. Nedre raden från vänster: Ingegerd, Sigrid, Jane, Kjell, Gertrud. Jane var yngst i syskonskaran och blev döpt till Jane Elva Sanne. Bilden tagen 1902.

Övre raden från vänster: Kjell, Sven, Gunnar, Herman. Nedre raden från vänster: Jane, Gertrud, Wendela, Gunhild, Dagmar, Sigrid, Ingegerd. Bilden tagen på Dagmars 50 års-dag 1917.