Nyheter våren försommaren 2022

Efter reviderat bokslut för 2021 kunde styrelsen för Stiftelsen Sannes Minne konstatera att förvaltningsresultatet för 2021 blivit avsevärt mycket bättre än vad vi vågade anta när vi hösten 2021 beslutade om bidragsbeloppet . Vid det tillfället beslutade vi ändå att höja bidragsbeloppet med 20% till 12 000kr per mottagare. 

Vi har nu glädjen meddela att Sannes Minne vill ge ett extraordinärt engångsbelopp på ytterligare 3 500kr till varje mottagare av bidrag 2021. Detta avser alltså förra året 2021 och är inget som vi eller ni kan räkna med upprepas. För 2022 har vi redan fått en tung start på börsen och det osäkra läget är i högsta grad kvar med krig i vårt närområde, kraftigt ökade inflation och stigande räntor. 

Detta engångsbelopp kommer som en sommargåva och betalas ut i början på juni 2022  

En annan likaså glädjande nyhet är att styrelsen har beslutat att höja inkomstgränsen för 2022 års sökande. Med den höjda gränsen räknar vi med att fler kan komma i fråga för att få gåvan. I valet mellan att höja bidragsbeloppet per person eller att få fler gåvomottagare har vi velat ge prioritet till ett ökat antal kvinnor, som kan bli aktuella. Den nya ökade inkomstgränsen har vi satt till 160 000kr per år. Den skall som vanligt styrkas med kopia från senaste inkomstdeklarationen.  

Om ni har frågor kring dessa nyheter så var vänlig kontakta Eva-Britt Willborg på tfn 0522-30010 eller via mejl info@sannesminne.se 


Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sannes Minne