Ansökan om bidrag för år 2024 är öppen from 1 maj tom 30 sep. Bidragen betalas ut i början på december i år.Det finns fyra möjligheter att fylla i ansökan om bidrag from 1 maj:

 • Ladda ner ansökan. Skriv ut, fyll i och posta till: Stiftelsen Sannes minne, Överbyvägen 16, 451 98 Uddevalla.
 • Ladda ner ansökan. Skriv ut, fyll i. Scanna in ansökan och mejla till: info@sannesminne.se
 • Fyll i den digitala ansökan nedan och tryck på "Skicka ansökan".
 • Ring 0522-30010 så skickar vi en ansökan till dig. Fyll i och skicka denna till Stiftelsen Sannes Minne. 
 • Vänligen bifoga en kopia (foto är ok) på Skatteverkets inkomstdeklaration för 2023 med ansökan om bidrag. 

Digital ansökan om bidrag ur Stiftelsen Sannes Minne 2024. Välkommen med ansökan.

Ansökningsregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. 
Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående (ensamboende) kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. 

För 2024 gäller:

 • Ansökan kan göras from 1 maj.
 • Annonsering sker under augusti.
 • Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 30 september.
 • För ansökan år 2024 är gränsen för högsta årsinkomst 200 000 kronor, samt 3 000 kronor i inkomst av kapital. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2023.
 • Vänligen anmäl din bank och ditt kontonummer för utbetalning av beviljade bidrag.
 • Bidragen betalas ut i början av december i år, genom en överföring till bankkontot. Stiftelsen kontaktar inte de som erhåller bidraget.