Ansökan om bidrag för år 2024 är öppen from 1 maj. Bidragen betalas ut i början på december i år.Det finns fyra möjligheter att fylla i ansökan om bidrag from 1 maj:

 • Ladda ner ansökan. Skriv ut, fyll i och posta till: Stiftelsen Sannes minne, Överbyvägen 16, 451 98 Uddevalla.
 • Ladda ner ansökan. Skriv ut, fyll i. Scanna in ansökan och mejla till: info@sannesminne.se
 • Fyll i den digitala ansökan nedan och tryck på "Skicka ansökan".
 • Ring 0522-30010 så skickar vi en ansökan till dig. Fyll i och skicka denna till Stiftelsen Sannes Minne. 
 • Vänligen bifoga en kopia (foto är ok) på Skatteverkets inkomstdeklaration för 2023 med ansökan om bidrag. 

Digital ansökan om bidrag ur Stiftelsen Sannes Minne 2024 är möjlig from 1 maj. Välkommen med ansökan from maj i år.

Ansökningsregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. 
Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående (ensamboende) kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. 

För 2024 gäller:

 • Ansökan kan göras from 1 maj.
 • Annonsering sker under augusti.
 • Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 30 september.
 • För ansökan år 2023 var gränsen för högsta årsinkomst 175 000 kronor, samt 3 000 kronor i inkomst av kapital. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2023.
 • Vänligen anmäl din bank och ditt kontonummer för utbetalning av beviljade bidrag.
 • Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december.